(BĐT) - Trong các ngày 21, 22 và 23/12/2018, trên phạm vi cả nước có 598 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2019.

Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2018 - 2019, với giá gói thầu hơn 23,948 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2018 - 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 24.019.992.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 3 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 63,463 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật giám sát, quan sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Quận 3. Tổng mức đầu tư của Dự án là 76.410.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt các thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 45,383 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà làm việc các ban quản lý và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 266.896.648.000 đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng 23 nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc, với giá gói thầu hơn 24,407 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 143.824.000.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + Thiết bị + Chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu hơn 20,623 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực Cống 10, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.276.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình (trừ hệ thống điện), với giá gói thầu 36,939 tỷ đồng.