(BĐT) - Trong ngày 2/2/2021, trên phạm vi cả nước có 557 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2021.

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Xây dựng trạm bơm tăng áp Đình Vũ (đợt 1), với giá gói thầu hơn 53,189 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước ra đảo Cát Hải - giai đoạn I.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm bơm cấp 2 (nhà trạm và thiết bị, hệ thống điện), nhà và đường quản lý; đường ống chính sau trạm bơm cấp 2 và các đường ống nhánh cấp 1, với giá gói thầu hơn 68,304 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

UBND huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 65,132 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước suối Đá, huyện Nghĩa Hành.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06-2021 Mua sắm máy biến thế (MBT) phân phối cách điện dầu có tổn thất không tải thấp 3P 560kVA 22/0,4kV; Gói thầu số 05-2021 Mua sắm MBT phân phối cách điện dầu có tổn thất không tải thấp 3P 400kVA 22/0,4kV và Gói thầu số 04-2021 Mua sắm MBT phân phối cách điện dầu có tổn thất không tải thấp 3P 250kVA 22/0,4kV với giá gói thầu lần lượt là 52.58.2310.000 đồng, 95.001.500.000 đồng và 51.359.000.000 đồng.

Kho bạc Nhà nước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị trang phục công sở công chức, viên chức và người lao động hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2021, với giá gói thầu hơn 51,467 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang phục năm 2021.