(BĐT) - Trong các ngày 17, 18 và 19/7/2020, trên phạm vi cả nước có 906 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 36,973 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp đường dây hỗn hợp 4 mạch, với giá gói thầu hơn 301,312 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành (Gói 5 và Gói 10).

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ giặt là đồ vải y tế và đóng gói đồ vải phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021, với giá gói thầu hơn 25,590 tỷ đồng.

Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, với giá gói thầu hơn 19,622 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái các đơn vị Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Trung tâm Công nghệ Thông tin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và triển khai cổng API kết nối thanh toán 24/7 và kết nối doanh nghiệp, với giá gói thầu hơn 19,040 tỷ đồng.