(BĐT) - Trong các ngày 16, 17 và 18/3/2018, trên phạm vi cả nước có 710 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 34,611 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng Trường Trung học cơ sở Đông Hòa.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và triển khai hệ thống Ngân hàng điện tử cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, với giá gói thầu hơn 171,291 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án cùng tên.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm phân NPK (16-16-8+TE) khu vực 1 năm 2018, với giá gói thầu 7.097.330.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

Ban Điều phối Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu A01-06/01 Xây dựng, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung), nâng cấp mô hình cảnh báo sớm và hội thảo, đào tạo, chuyển giao, với giá gói thầu là 7.483.280.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 22.852.400.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo Trường THCS Yên Thường, huyện Gia Lâm.