(BĐT) - Trong ngày 14/8/2019, trên phạm vi cả nước có 632 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng mới trạm 110 kV Bắc Thành Công và nhánh rẽ. Cụ thể: Gói thầu số 8 Cung cấp máy biến áp, với giá gói thầu là 40.338.573.449 đồng; Gói thầu số 9 Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị và hệ thống điều khiển bảo vệ toàn trạm, với giá gói thầu là 110.621.655.776 đồng; Gói thầu 11 Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110 kV, với giá gói thầu là 46.543.982.932 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng các tuyến đường N19, N21, D20, D21 (Ký hiệu XL02), với giá gói thầu là 37.062.103.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước.

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Gói thầu số 1 - 37 bộ thiết bị cứu hộ, cứu nạn thủy lực, với giá gói thầu là 29,97 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư tăng cường tiềm lực về phương tiện, thiết bị tìm kiếm, cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (giai đoạn 2).

Cục Xe - Máy/Tổng cục Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua xe ô tô chỉ huy, Gói thầu Mua xe ca 29 chỗ và vật tư phụ tùng kèm theo, với giá gói thầu lần lượt là 37,5 tỷ đồng và 74,16 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thấu số 4 Thi công xây dựng công trình, cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống bơm nước cấp và lọc RO, trạm biến áp và đường dây cấp cho công trình, bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu là 64.268.800.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.