(BĐT) - Trong ngày 12/3/2019, trên phạm vi cả nước có 605 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 3 và quý II/2019.

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (các hạng mục: đường giao thông; cầu giao thông; nạo vét kênh), với giá gói thầu hơn 44,658 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng thiết yếu phát triển nông nghiệp các vùng sản xuất tập trung, chủ động phòng chống hạn mặn, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77 tỷ đồng.

Chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua thuốc y tế theo tên generic năm 2019, với giá gói thầu hơn 143,816 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc y tế theo tên generic năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 143.816.875.994 đồng.

Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua thuốc y tế theo tên generic năm 2019, với giá gói thầu hơn 79,027 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 79.027.327.460 đồng.

Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình đường giao thông liên xã Đức La - Đức Quang, huyện Đức Thọ, với giá gói thầu 13.074.783.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Đức La - Đức Quang, huyện Đức Thọ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.893.575.000 đồng.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hóa chất xử lý và vận chuyển dầu thô năm 2019 cho Lô 09-3/12 (VT-109/19-KT), với giá gói thầu hơn 78,873 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hóa chất xử lý và vận chuyển dầu thô năm 2019 cho Lô 09-3/12 (VT-109/19-KT). Tổng mức đầu tư của Dự án là 78.873.159.466 đồng.