(BĐT) - Trong ngày 1 và 2/4/2020, trên phạm vi cả nước có 742 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15 (EPC-QT1) Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (gói thầu EPC), với giá gói thầu là 30.240,827 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Tổng mức đầu tư của Dự án là 42.022,871 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, với giá gói thầu là 92,370 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 129.940.846.000 đồng.

UBND huyện Thanh Oai (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Phần xây dựng, với giá gói thầu hơn 65,708 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Kim An - Đỗ Động. Tổng mức đầu tư của Dự án là 95 tỷ đồng.

UBND huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Toàn bộ phần xây lắp công trình, với giá gói thầu là 65,062 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lam, đoạn qua các xã Cát Văn, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Võ Liệt thuộc huyện Thanh Chương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm màn hình LED trang bị cho Kho bạc Nhà nước và kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với giá gói thầu hơn 83,338 tỷ đồng.