(BĐT) - Trong ngày 06/12/2018, trên phạm vi cả nước có 560 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2018, quý I/2019 và quý II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 06/12

Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Duy tu giao thông, duy tu thoát nước, chăm sóc, bảo quản công viên cây xanh, tiểu đảo trên địa bàn quận Gò Vấp (giai đoạn 05 năm, từ 01/01/2019 đến 31/12/2023), với giá gói thầu là 366.808.046.733 đồng.

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic và Gói thầu số 2 Thuốc cổ truyền, với giá gói thầu lần lượt là 1.309.185.364.264 đồng và 223.611.941.300 đồng. Hai gói thầu này thuộc kế hoạch mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 2019.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Thi công xây dựng Km5+040-Km12+900 và Gói thầu số 9 Thi công xây dựng Km12+900-Km14+784 và cầu Bà Tượng, với giá gói thầu lần lượt là 160 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 830 giai đoạn 2 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 50). Tổng mức đầu tư của Dự án là 606.160.472.000 đồng.

Sở Y tế Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu là 748.885.956.045 đồng. Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng (EPC), với giá gói thầu là 712.103.730.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m3/ngđ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 794.054.000.000 đồng.

Ban Quản lý các công trình Đầu tư và Xây dựng cơ bản thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01XL Xây lắp và thiết bị, với giá gói thầu là 32.292.647.794 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 39.164.243.493 đồng.