(BĐT) - Trong các ngày 04, 05 và 06/5/2018, trên phạm vi cả nước có 780 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Xây lắp + Thiết bị hệ thống năng lượng mặt trời, với giá gói thầu 18.490.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấp điện cho các cụm/điểm dân cư dưới 20 hộ trên địa bàn Tỉnh chưa được sử dụng điện. Tổng mức đầu tư của Dự án là 54.116.000.000 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đông Dương (Hà Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 240,152 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường ra biên giới từ Thanh Vân đi Bát Đại Sơn đến mốc 238, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 275.805.790.000 đồng.

Công ty Điện lực Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm máy biến áp, với giá gói thầu 9.470.790.780 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm máy biến áp các công trình đầu tư xây dựng năm 2018 (đợt 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 99.440.000.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Quét rác (đã trừ 10% chi phí tiết kiệm), với giá gói thầu hơn 83,494 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quét rác trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018, 2019, 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 93.469.639.000 đồng.

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp, với giá gói thầu hơn 29,493 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp mặt đường ĐH406 (đoạn từ ngã tư Xã Cũ đến cầu Khánh Vân). Tổng mức đầu tư của Dự án là 78.433.703.804 đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 62,896 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Văn hóa lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75 tỷ đồng.