(BĐT) - Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) vừa đưa ra mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2018 lần lượt là 2.600 tỷ đồng và 350 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 50% và 37% so với năm 2017. Phương án chia cổ tức năm 2018 dự kiến tỷ lệ 10 - 15% nhưng không nói rõ bằng tiền hay cổ phiếu.
Quy hoạch dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Quy hoạch dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, doanh nghiệp này dự kiến sẽ trình phương án phát hành 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn đầu tư vào Dự án Khu du lịch Long Tân, Đồng Nai và khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Mệnh giá mỗi cổ phiếu là 1 tỷ đồng, thời hạn 2 năm và lãi suất trái phiếu tối đa là 4,5%/năm, lãi trả hàng năm, cố định trong suốt thời hạn của trái phiếu.

Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo giá không thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần trên báo cáo tài chính vào thời điểm chốt danh sách để phát hành trái phiếu.