Đến 15/10, cả nước xuất siêu hơn 7 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 10 (1 - 15/10), kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 14,1 tỷ USD. Từ đầu năm đến ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 585 tỷ USD, trong đó, xuất siêu hơn 7 tỷ USD.
Tính từ đầu năm đến ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 585 tỷ USD. Ảnh: Nhã Chi
Tính từ đầu năm đến ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 585 tỷ USD. Ảnh: Nhã Chi

Nửa đầu tháng 10 có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên và nhiều nhóm đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD. Trong đó, điện thoại và linh kiện đạt gần 2,6 tỷ USD tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. 3 nhóm hàng “tỷ đô” còn lại là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,9 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (1,84 tỷ USD); dệt may (1,28 tỷ USD).

Tính chung từ đầu năm đến 15/10, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 296,337 tỷ USD. Trong đó, các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD là: điện thoại các loại và linh kiện đạt hơn 47,6 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 43,7 tỷ USD; hàng dệt may đạt hơn 30,3 tỷ USD; giày dép các loại đạt hơn 19 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 12,7 tỷ USD.

Chiều ngược lại, nhập khẩu nửa đầu tháng 10 đạt 13,64 tỷ USD; tính chung từ đầu năm đạt gần 289,1 tỷ USD.

Trong đó, các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tư đầu năm đến 15/10 đạt trên 10 tỷ USD là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 67,2 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt hơn 16,7 tỷ USD; vải các loại đạt gần 12 tỷ USD; chất dẻo nguyên liệu đạt hơn 10,2 tỷ USD.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư