(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến 15/7, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 345,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 171,22 tỷ USD và nhập khẩu 174,23 tỷ USD.
Nửa đầu tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 12,78 tỷ USD, giảm hơn 2 tỷ USD so với nửa cuối tháng 6/2021. Ảnh: Tiên Giang

Nửa đầu tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 12,78 tỷ USD, giảm hơn 2 tỷ USD so với nửa cuối tháng 6/2021. Ảnh: Tiên Giang

Trong nửa đầu tháng 7, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,6 tỷ USD, tăng gần 700 triệu USD so với nửa cuối tháng 6/2021. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch gần 3 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đến 15/7, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 36,57 tỷ USD. Tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt kim ngạch nhập khẩu nửa đầu tháng 7 gần 2,1 tỷ USD, nâng kim ngạch nhập khẩu từ đầu năm đến hết 15/7 lên 25,03 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 12,78 tỷ USD, giảm hơn 2 tỷ USD so với nửa cuối tháng 6/2021. 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD trong nửa đầu tháng 7 gồm: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị; dệt may.

Tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt gần 26,66 tỷ USD; nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 25,4 tỷ USD; nhóm máy móc thiết bị đạt hơn 18,4 tỷ USD; hàng dệt may đạt gần 17 tỷ USD.

Như vậy, trong nửa đầu tháng 7, Việt Nam nhập siêu gần 2 tỷ USD, nâng tổng mức thâm hụt thương mại tính đến 15/7 lên hơn 3 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/7, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có kim ngạch nhập khẩu hơn 112,8 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 125,57 tỷ USD.