(BĐT) - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về việc khai thác quặng, chì, kẽm tại diện tích 12ha khu vực Núi Ngàng, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Được biết, mỏ chì, kẽm khu vực Núi Ngàng, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái rộng 137,84 ha được quy hoạch thăm dò, khai thác vào giai đoạn đến năm 2020 của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13/11/2015 với công suất 873 tấn chì/năm và 480 tấn kẽm/năm.

Một phần của mỏ chì, kẽm khu vực Núi Ngàng (diện tích 12 ha) trước đây được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) bàn giao cho UBND tỉnh Yên Bái quản lý, cấp phép khai thác tận thu. UBND tỉnh Yên Bái sau đó đã cấp phép khai thác tận thu cho Công ty TNHH Tuyên Huy, giấy phép khai thác hết hạn năm 2009.

Năm 2010, Công ty TNHH Tuyên Huy đã thuê Liên đoàn Địa chất Tây Bắc thăm dò, đánh giá trữ lượng còn lại của mỏ. Theo đó, trữ lượng cấp 122 là 40.032 tấn quặng, chứa 2.256 tấn kim loại chì + kẽm và 1,09 tấn bạc đi kèm. Trên cơ sở kết quả thăm dò bổ sung và phê duyệt trữ lượng, Công ty TNHH Tuyên Huy đã lập Dự án Đầu tư khai thác mỏ chì, kẽm Núi Ngàng, xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và UBND tỉnh Yên Bái đã phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 22/3/2018.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, Công ty TNHH Tuyên Huy đã khai thác và đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản. Việc cấp phép cho doanh nghiệp này khai thác trên diện tích 12 ha nhằm thu hồi vốn đã đầu tư, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy luyện kim chì, kẽm trong cả nước đang thiếu nguyên liệu là phù hợp.

Tuy nhiên, đối với phần diện tích mỏ chì, kẽm còn lại (126 ha) của khu vực Núi Ngàng, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thăm dò, khai thác toàn bộ diện tích nêu trên, hạn chế việc khai thác manh mún, nhỏ lẻ.