(BĐT) - Ngày 24/12/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã có Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.
Việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước sớm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Nhã Chi

Việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước sớm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Nhã Chi

Theo đó, Bộ KH&ĐT đã nhận được Quyết định phân bổ kế hoạch vốn NSNN năm 2022 của 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 7 tỉnh, thành phố chưa phân bổ 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 2048/QĐ-TTG ngày 6/12/2021.

Nội dung về phân bổ chi tiết vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022 sẽ là một trong các nội dung được báo cáo trong phiên họp của Chính phủ với các địa phương (dự kiến đầu tháng 1/2022) và phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2022.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 góp phần thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tich UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giao chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2022 trước ngày 31/12/2021; gửi báo cáo kết quả về Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 10/1/2022 và cập nhật toàn bộ phương án lên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn NSNN theo quy định.

Đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung tại Công điện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ việc chậm triển khai nhiệm vụ về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.