Yên Bái chỉ định thầu dự án BT giao thông hơn 412 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Yên Bái vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, TP. Yên Bái theo hình thức BT.

Dự án có tổng vốn đầu tư 412,33 tỷ đồng (không bao gồm chi phí lãi vay). Trong quý I/2018 sẽ thực hiện chỉ định thầu trong nước nhà đầu tư thực hiện dự án này, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 22 tháng.

Dự án BT đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, TP. Yên Bái có tổng chiều dài tuyến là 4,15 km, do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (nhà đầu tư có địa chỉ tại Hà Nội) đề xuất và chuẩn bị dự án. Địa điểm thực hiện Dự án tại TP. Yên Bái và huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Tổng nguồn vốn để triển khai toàn Dự án là vốn tự có của nhà đầu tư và nguồn vốn hợp pháp do nhà đầu tư huy động, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 67.985 triệu đồng. Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác với tổng diện tích dự kiến là 131,66 ha.

                

Bích Thảo