Xuất nhập khẩu tháng 1/2019: xuất siêu 816 triệu USD

(BĐT) - So với con số ước tính được Tổng cục Thống kê công bố thời điểm tháng 1/2019 thì kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa thực hiện cao hơn. Như vậy, thay vì uớc tính nhập siêu 800 triệu USD trong tháng 1/2019 thì cán cân xuất nhập khẩu thực hiện trong tháng này đã xuất siêu 816 triệu USD.
 
Xuất nhập khẩu thực hiện tháng 1/2019 xuất siêu 816 triệu USD
Xuất nhập khẩu thực hiện tháng 1/2019 xuất siêu 816 triệu USD

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 1/2019 đạt 22.076 triệu USD, cao hơn 2.076 triệu USD so với số ước tính, trong đó hàng dệt may cao hơn 644 triệu USD; điện thoại và linh kiện cao hơn 440 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cao hơn 231 triệu USD; giày, dép cao hơn 169 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 115 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ cao hơn 81 triệu USD; sắt thép cao hơn 78 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng cao hơn 57 triệu USD.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 1/2019 đạt 21.260 triệu USD, cao hơn 460 triệu USD so với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cao hơn 413 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 247 triệu USD; dầu thô cao hơn 133 triệu USD; xăng dầu cao hơn 94 triệu USD; vải cao hơn 58 triệu USD; điện thoại và linh kiện thấp hơn 243 triệu USD.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 1 xuất siêu 816 triệu USD (trong khi đó ước tính tháng 1 nhập siêu 800 triệu USD).

Trong tháng 2/2019, Tổng cục Thống kê ước tính nhập siêu 900 triệu USD. Theo đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2 ước tính đạt 14,6 tỷ USD, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 ước tính đạt 15,5 tỷ USD.

Tính chung 2 tháng đầu năm ước nhập siêu 84 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 4,57 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,49 tỷ USD.

Trần Kiên