Tuyến metro số 1 sẽ kéo dài về Bình Dương, Đồng Nai

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ được xây dựng thêm khoảng 2 km với nhà ga Nút Giao thuộc Bình Dương và sẽ tiếp tục xây dựng các tuyến theo hai hướng Bình Dương, Đồng Nai.