TP.HCM lấy ý kiến về diện tích tối thiểu tách thửa

(BĐT) - Dự thảo sửa đổi Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu tách thửa đất đang được Sở TN&MT TP.HCM xây dựng. Dự thảo sẽ công khai trên website của Sở để người dân đóng góp, cho ý kiến nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện tách thửa đất của mình một cách thuận lợi.

Cùng với việc xây dựng Dự thảo, Sở TN&MT cũng kiến nghị UBND TP.HCM yêu cầu các quận, huyện phải xây dựng trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ về tách thửa đất theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND và niêm yết công khai tại địa phương.

Đối với những khu đất tách thửa có hình thành hạ tầng kỹ thuật, UBND quận, huyện phải họp Tổ công tác liên ngành gồm các phòng, ban chuyên môn để thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Trần Kiên