TP.HCM đề xuất hơn 170.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn

(BĐT) - Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND TP.HCM đã trình HĐND Thành phố xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với tổng nguồn vốn 171.895 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

UBND TP.HCM cho biết, nhu cầu đầu tư bằng vốn ngân sách giai đoạn này là 326.000 tỷ đồng, nghĩa là vẫn thiếu khoảng 154.000 tỷ đồng.

Để giải quyết nguồn vốn đầu tư còn thiếu nói trên, UBND Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ thêm cho Thành phố từ nguồn ngân sách trung ương. Trước mắt, UBND TP.HCM dự kiến chuyển 156 dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách sang chương trình kích cầu đầu tư và xã hội hóa để tiết kiệm ngân sách khoảng 47.609 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố ước đạt khoảng 67.000 tỷ đồng, UBND Thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí lại cho Thành phố.

Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị HĐND Thành phố thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các quận, huyện rà soát các dự án trọng điểm, sắp xếp thứ tự ưu tiên, chủ động rà soát chuyển đổi các dự án diện sử dụng nguồn ngân sách sang hình thức xã hội hóa, PPP.       

Hoàng Minh