TP.HCM đầu tư nâng cấp các trạm y tế phường theo hình thức PPP

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa phê duyệt Đề xuất Dự án Đầu tư nâng cấp và vận hành các trạm y tế phường thuộc Quận 3 theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) do Công ty CP Y tế Việt Anh lập.

Theo Đề xuất Dự án, nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án tại các trạm y tế phường thuộc Quận 3 nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ của các trạm y tế phường thuộc Quận 3 đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân; phát triển và vận hành hệ thống các trạm y tế theo hướng kết hợp cơ sở y tế địa phương với mô hình phòng khám bác sĩ gia đình, phòng khám tuyến kế cận để giảm tải cho tuyến trên. Mô hình hoạt động theo kiểu trạm y tế kết hợp phòng khám đa khoa và trạm y tế kết hợp phòng khám chuyên khoa.

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 117,6 tỷ đồng. Phương án tài chính sơ bộ được xác định là nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đầu tư mới trang thiết bị các trạm y tế tại 14 phường thuộc Quận 3 và quản lý các trạm y tế với các chức năng theo quy định hiện hành, đồng thời thực hiện chức năng khám chữa bệnh để kinh doanh thu hồi vốn đầu tư trong thời gian dự kiến 47 năm.         

Việt Thắng