TP.HCM chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện đầu tư BT

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình 2 năm thực hiện các dự án đầu tư cũng như quy trình quản lý dự án đầu tư theo hình thức BT. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cuối tháng 10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo danh mục toàn bộ quỹ đất trên địa bàn Thành phố, trong đó có danh mục quỹ đất phù hợp để thanh toán cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT.

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao tổng hợp quỹ nhà thuộc đối tượng xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Những công tác trên là nội dung để Thành phố chuẩn bị đánh giá sơ kết 2 năm đầu tư theo hình thức hợp đồng BT.      

Hải Bình