TP.HCM cần gần 3 triệu tỷ đồng cho đầu tư giai đoạn 2018 – 2022

(BĐT) - UBND TP.HCM cho biết, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Thành phố trong giai đoạn 2018 - 2022 cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Để giải quyết nhu cầu vốn cho đầu tư, Thành phố dự kiến huy động tối đa nguồn vốn ngân sách thành phố; nguồn vốn từ khu vực ngoài nhà nước; từ đầu tư trực tiếp nước ngoài… Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ tạo cơ chế chính sách, hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư. Phấn đấu trong giai đoạn này, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt khoảng 219.351 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước đóng góp được khoảng 1.727.193 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp được khoảng 575.442 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa đầu tư, tạo nguồn lực mới và hiệu quả cho sự phát triển của Thành phố.

Trần Kiên