Thừa Thiên Huế: Cấp chủ trương đầu tư cho dự án gần 200 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Quyết định chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Thương mại Hương Trà, với thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm.

Dự án có tổng diện tích đất sử dụng là 21,17 ha, tổng vốn đầu tư hơn 196 tỷ đồng. Để Dự án triển khai đúng tiến độ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế thực hiện ký quỹ để bảo đảm triển khai Dự án trước khi được Nhà nước cho thuê đất.          

Khánh Chi