Thành lập Cụm công nghiệp Cầu nước xanh tại Bình Định

(BĐT) - Cụm công nghiệp (CCN) Cầu nước xanh có tổng diện tích 38,78ha trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vừa được UBND tỉnh này ra quyết định thành lập.

UBNB tỉnh Bình Định giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo, theo dõi kiểm tra việc triển khai đầu tư xây dựng và phát triển CCN đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Đặc biệt, tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường.                

Khánh Chi