Tháng 12: Chỉ báo PMI quay lại mức cao nhất 5 tháng

Theo kết quả khảo sát nhà quản trị mua hàng do nhà khảo sát Markit cùng Nikkei thực hiện và công bố cho thấy: chỉ báo PMI đo lường sức khỏe của ngành sản xuất Việt Nam đã tiếp tục nhích thêm trong tháng 12, quay lại mức điểm cao nhất trong 5 tháng qua.