Tài chính - ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư ra nước ngoài

(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 57,3% tổng vốn đầu tư.
5 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Ảnh Internet
5 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Ảnh Internet

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai và chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư; nông, lâm nghiệp thủy sản đứng thứ 3 với 21 triệu USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư...

Đó là xét về quy mô vốn, còn nếu xét về số lượng dự án, lĩnh vực bán buôn bán lẻ là lĩnh vực có nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài nhất trong 5 tháng với 17 dự án, tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 14,37 triệu USD, chiếm 7,8% tổng vốn đầu tư và các lĩnh vực khác.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 48 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 144,7 triệu USD; có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm gần 40 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài bao gồm cả đăng ký mới và tăng thêm đạt 184,69 triệu USD. Việt Nam đã đầu tư sang 24 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 80,12 triệu USD, chiếm 43,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba với tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài lần lượt là 32,25 triệu USD và 19,9 triệu USD.

Ngọc Minh