Sẽ đấu thầu rộng rãi quốc tế dự án BT hơn 186 tỷ đồng tại Bắc Ninh

(BĐT) - Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Du, Bắc Ninh, việc tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, thể thao, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước trên địa bàn 2 xã Tân Chi và Nội Duệ, huyện Tiên Du theo hình thức BT sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Các hợp phần của Dự án gồm có: Trường Mầm non thôn Lộ Bao; Trung tâm hành chính xã Nội Duệ; Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Chi; Trường Mầm non thôn Văn Trung; Nhà văn hóa thôn Văn Trung; Nhà văn hóa thôn Chi Hồ; Cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn hiện có. Tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 186 tỷ đồng.

Theo Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tiên Du, Dự án sẽ từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nông thôn mới; từng bước hoàn thành các công trình xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch...          

                

Trần Nam