Sắp xây dựng tuyến đường rộng 30m qua Khu đô thị Tây Nam, huyện Gia Lâm

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3492/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường chính khu vực nối đường Dốc Hội đến đường 40m (cắt qua khu chức năng đô thị phía Tây Nam, huyện Gia Lâm), tỷ lệ 1/500.
Hà Nội sẽ mở đường qua Khu đô thị Tây Nam, huyện Gia Lâm. Ảnh minh họa
Hà Nội sẽ mở đường qua Khu đô thị Tây Nam, huyện Gia Lâm. Ảnh minh họa

Theo quyết định, về quy mô, bề rộng mặt cắt ngang tuyến đường trên quy hoạch 30m, dài khoảng 1,45km; diện tích đất nghiên cứu khoảng 19ha.

Thời gian lập quy hoạch xác định chỉ giới đường đỏ không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ được duyệt. Thiết kế cắm mốc giới trong vòng 30 ngày sau khi chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt.

Để thực hiện quyết định trên, UBND TP. Hà Nội giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tổ chức lựa chọn đơn vị có tư cách pháp nhân theo quy định để lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyên đường theo đúng nhiệm vụ được phê duyệt.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương, sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước và thành phố về quy hoạch xây dựng.

Các Sở, ngành, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm cơ sở nghiên cứu, xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường đảm bảo khớp nối thống nhất với quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi nghiên cứu.


Reatimes.vn