Quý I/2019, đấu thầu gói thầu giao thông hơn 100 tỷ đồng tại Nam Định

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) phê duyệt, trong quý I/2019, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nam Trực (bên mời thầu) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn tuyến chính từ Km0+000 đến Km5+600 (cầu Cổ Chử) và tuyến nhánh tại huyện Nam Trực.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu có giá dự toán 106,397 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Gói thầu sẽ được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, không đấu thầu qua mạng. Thời gian thực hiện Gói thầu là 36 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.   

Trần Kiên