Quảng Ninh đề nghị bổ sung 3 sân golf vào quy hoạch

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Ninh vừa đề nghị bổ sung 3 sân golf vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Các sân golf  được đề nghị bổ sung vào Quy hoạch bao gồm: sân golf An Biên, huyện Hoành Bồ; sân golf Hạ Long Xanh và sân golf Vân Đồn Club.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cũng liên quan đến việc đầu tư sân golf, Sở KH&ĐT Quảng Ninh đã đề nghị Bộ KH&ĐT xem xét xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực đầu tư này và ủy quyền cho các địa phương chủ động phê duyệt chủ trương đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện khung mà Chính phủ quy định.                

Trung Hiếu