Quảng Ngãi: Chưa xét chủ trương đầu tư Dự án Hòa Bình Cineplex

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này chưa đồng ý với đề xuất triển khai Dự án Xã hội hóa Trung tâm chiếu phim và trình diễn dân gian kết hợp giải trí trao đổi văn hóa, tổng hợp Hòa Bình - Hòa Bình Cineplex của Công ty TNHH Dịch vụ giải trí tổng hợp Hòa Bình.

Lý do chưa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án của Công ty Hòa Bình theo UBND tỉnh Quảng Ngãi là vì hiện tại Tỉnh đang thực hiện rà soát, xem xét phương án xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và nhà đất công sản thuộc UBND Tỉnh quản lý, trong đó có rạp Hòa Bình.         

Bích Khánh