Quảng Nam triển khai Dự án Cầu Hội Khách - Tân Đợi 140 tỷ

(BĐT) - Trong quý IV/2019, UBND huyện Đại Lộc sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đối với 4 gói thầu thuộc Dự án Công trình cầu Hội Khách - Tân Đợi, huyện Đại Lộc (Quảng Nam).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 4 gói thầu gồm: giám sát thi công xây dựng công trình; kiểm toán công trình; bảo hiểm công trình; thi công xây dựng công trình sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển. 3 gói thầu (giám sát, kiểm toán, bảo hiểm) sẽ được thực hiện đấu thầu qua mạng. Riêng Gói thầu Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu 124,956 tỷ đồng sẽ được thực hiện đấu thầu không qua mạng; hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo quyết định phê duyệt đầu tư, công trình được đầu tư với mục tiêu tăng cường kết nối giao thông, tạo điều kiện kết nối vùng thông qua quốc lộ 40B và ĐT 609.

Nguồn vốn của Dự án là 140 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 98 tỷ đồng; ngân sách huyện Đại Lộc bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dư án. Thời gian thực hiện từ 2019 - 2023.          

Trần Kiên