Quảng Nam tập trung GPMB cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Điện Bàn, Quế Sơn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn tại về giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn Tỉnh.

Theo đó, các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất ở địa phương phối hợp với UBND các xã liên quan và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lập kế hoạch cụ thể kiểm tra, giải quyết các vị trí còn tồn tại, vướng mắc theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Việc giải quyết các tồn tại phải hoàn thành trước ngày 30/11/2017.        

Hải Đăng