Quảng Bình: Xây dựng chợ theo hợp đồng BT

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Chợ thủy sản - Cầu tàu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn theo hình thức PPP (hợp đồng BT). 

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng, được thực hiện tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, trong thời gian dự kiến là 24 tháng.

UBND tỉnh Quảng Bình sẽ thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án bằng quỹ đất của khu đất phía Nam tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi không qua sơ tuyển trong quý IV/2017, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.    

Khánh Ngọc