Khánh Hòa thông qua quy hoạch khoáng sản

(BĐT) - HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Nghị quyết về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Quy hoạch bao gồm 96 vùng, tổng diện tích 5.845 ha trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và thêm 12 vùng với diện tích 1.980 ha cho giai đoạn tiếp theo tính đến năm 2030.

Quy hoạch được thông qua nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và có căn cứ để tỉnh Khánh Hòa cấp phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền. 

Hải Bình