IFC đầu tư 65 triệu USD vào quỹ Altus để hỗ trợ doanh nghiệp Đông Á

(BĐT) - Tổ chức tài chính quốc tế (IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới) cùng Quỹ Phát triển các định chế tài chính của IFC và Quỹ Châu Á mới nổi của IFC, hai quỹ do Công ty Quản lý tài sản IFC (AMC) quản lý, cho biết sẽ đầu tư 65 triệu USD vào Altus Special Situations Asia 1 LP.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mức góp vốn của IFC, Quỹ Phát triển các định chế tài chính và Quỹ châu Á mới nổi tương ứng là 15 triệu USD, 25 triệu USD và 25 triệu USD. Cộng với khoản đóng góp trị giá 7,5 triệu USD của Công ty Altus Capital, Quỹ Altus Special Situations Asia 1 LP sẽ có tới 272,5 triệu USD vốn lưu động có thể dùng để triển khai các hoạt động đầu tư.

Theo IFC, khoản đầu tư sẽ được dùng để hỗ trợ tài chính cho các công ty tại các thị trường mới nổi ở Đông Á đang gặp khó khăn có thể thực hiện được các nghĩa vụ tài chính, lấy lại được tín nhiệm tín dụng, và duy trì việc làm cho người lao động, qua đó đóng góp vào tăng trưởng bền vững.

Trần Nam