Hơn 418,8 tỷ đồng nâng cấp tuyến đê kết hợp giao thông ở Hoài Đức

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức nhằm đảm bảo an toàn đê điều và kết nối giao thông giữa Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 9824/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan nghiên cứu dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 16/10/2017 của UBND huyện Hoài Đức về việc đề nghị phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện.

Trong đó cho biết, sau khi tiến hành chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung tại thông báo thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hoài Đức đề xuất UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư.

Theo đó, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức nhằm đảm bảo an toàn đê điều và kết nối giao thông giữa Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông với tổng chiều dài khoảng 17km: Điểm đầu km2+700, tại nút giao giữa đê tả Đáy với đường N6 thuộc địa phận huyện Đan Phượng; điểm cuối km19+490, tại vị trí đoạn đê tiếp giáp với đoạn đê Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa dự kiến thi công.

Toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng; đồng thời cải tạo vuốt nối lại một số dốc lên đê đảm bảo độ dốc dọc khi mở rộng mặt đê, quy hoạch lại các dốc lên đê hiện trạng không đảm bảo độ dốc dọc khi mở rộng mặt đê; xây dựng mới 14 điếm canh đê đảm bảo công tác trực ban và ứng cứu hộ đê trong mùa mưa lũ; phát hiện, xử lý các ẩn họa trong thân đê, khoan phụt vữa thân đê; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng.

Dự án tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông nêu trên có tổng mức đầu tư hơn 418,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 60%, ngân sách huyện Hoài Đức 40% (từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện); thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2018-2020.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn nghiên cứu tờ trình trên của UBND huyện Hoài Đức, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.


Reatimes.vn