Hạ thủy khối thượng tầng Giàn khai thác khí hơn 1 tỷ USD

(BĐT) - Khối thượng tầng Giàn khai thác khí BK Thiên Ưng nặng hơn 5.000 tấn vừa được Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro hạ thủy thành công tại cảng Vietsovpetro.

Dự án Giàn BK Thiên Ưng là công trình siêu trường siêu trọng, có tải trọng toàn bộ trên 15.000 tấn, được xây dựng để vận chuyển khí từ mỏ Thiên Ưng và khí từ mỏ Đại Hùng ở Lô 04-3. Đây là một trong nhiều dự án liên quan với nhau trong quy hoạch tổng thể phát triển các nguồn khí tại khu vực bể Nam Côn Sơn, trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 6/2015, chân đế Giàn khai thác khí Thiên Ưng có trọng lượng 6.600 tấn cũng đã được hạ thủy thành công xuống sà lan tự phóng bằng phương pháp kéo trượt và đã lắp đặt ở mỏ Thiên Ưng.

Dự án BK Thiên Ưng là dự án đầu tiên mà Vietsovpetro tự thực hiện tổng thầu dự án xây dựng giàn khai thác khí tại khu vực nước sâu có quy mô lớn nhất, với tỷ lệ nội địa từ khâu thiết kế, mua sắm, chế tạo đạt cao nhất. Tổng số vốn đầu tư cho Dự án là hơn 1 tỷ USD.          

Việt Anh