Hà Nội định chi 7.800 tỷ đồng cho hơn 2 km đường

Thành phố Hà Nội lên phương án chi gần 7.800 tỷ đồng mở tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục.