Hà Nội chi gần 29 tỷ đồng xử lý cấp bách 5 đoạn đê sông Bùi tại huyện Chương Mỹ

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý cấp bách 5 đoạn đê bối thuộc bờ tả sông Bùi, huyện Chương Mỹ với tổng mức đầu tư dự kiến 28,9 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.
Sông Bùi trong mùa mưa bão 2018 (Nguồn: Internet)
Sông Bùi trong mùa mưa bão 2018 (Nguồn: Internet)

Cụ thể, xử lý kè chống sạt lở đê bối thuộc bờ tả sông Bùi, huyện Chương Mỹ dài 589m với tổng mức đầu tư dự kiến 28,9 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018 nhằm phục vụ công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực.

Theo đó, Thành phố giao UBND huyện Chương Mỹ tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo: chất lượng, kỹ thuật - mỹ thuật công trình, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước và thành phố.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng và quy chế dân chủ cơ sở theo quy định, công bố công khai các thông tin của dự án để nhân dân vùng dự án biết và tham gia giám sát. Tiếp đó, đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Cũng theo công văn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thẩm định dự án, phải kiểm tra kỹ phương án thiết kế để xác định khối lượng, biện pháp thi công công trình, tổng mức đầu tư đảm bảo an toàn, bền vững công trình, tối ưu về kinh tế, kỹ thuật...


Đầu tư