Góp ý Dự thảo 2 Chiến lược thu hút FDI giai đoạn 2018 – 2030

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang phối hợp xây dựng Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2018 - 2030. Mục tiêu của Chiến lược nhằm xác định những ngành, lĩnh vực ưu tiên trong thu hút FDI giai đoạn 2018 - 2030; rà soát khung chính sách FDI và kiến nghị các giải pháp, chính sách cụ thể giúp Việt Nam đẩy mạnh thu hút FDI vào những lĩnh vực ưu tiên này.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

 Tháng 12/2017, Bộ KH&ĐT và WB đã tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn ý kiến các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, các hiệp hội và chuyên gia về nội dung Dự thảo 1 của Chiến lược nêu trên tại Hà Nội và TP.HCM. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội thảo, nhóm soạn thảo đã chỉnh sửa, bổ sung và xây dựng Dự thảo 2. 

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, Bộ KH&ĐT vừa yêu cầu các cơ quan, tổ chức, chuyên gia tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo 2, gửi về Bộ trước ngày 10/4/2018.         

Quang Minh