Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư của Bộ Ngoại giao

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 của Bộ Ngoại giao. Trong đó, nguồn phí và lệ phí để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách là 2.224 triệu đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 của Bộ Ngoại giao. Ảnh: Tường Lâm
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 của Bộ Ngoại giao. Ảnh: Tường Lâm

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ KH&ĐT giao chi tiết Danh mục dự án và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại nêu trên, đồng thời chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao thông báo cho các đơn vị Danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN năm 2016 cho từng dự án và gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 15/1/2017.

Thủ tướng yêu cầu chỉ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối khi có nguồn thu thực tế và không vượt quá tổng mức vốn được giao và số thu thực tế.  

Minh Phương