Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội giải ngân 84% kế hoạch

(BĐT) - Kết thúc năm 2017, Dự án Đường sắt đô thị (đoạn Nhổn - Ga Hà Nội) đã giải ngân được 3.415 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch giao. Trong đó, vốn ODA là 2.943 tỷ đồng; vốn đối ứng là 472 tỷ đồng/760 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch giao. 

Đây là thông tin được Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết tại Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2018 vừa công bố.

Theo Báo cáo, tại Gói thầu số 1, hiện tiến độ đạt 76,3%, nhà thầu đang triển khai thi công tại khu vực dốc hạ ngầm, tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy mạnh công tác thi công 4 cầu đặc biệt, công tác hoàn trả để dỡ hàng rào, thi công hệ thống thoát nước, bê tông bảo vệ thân trụ.

Ở Gói thầu số 2, tiến độ tổng thể đạt 48,4%. Hiện nhà thầu đang thi công xà mũ ga 8, tầng trung chuyển và ke ga của các ga 1-7; tiếp tục xử lý các giao diện CP02 với CP06 và CP07, đang triển khai thiết kế kết cấu mái thép, kiến trúc và điện nước. Gói thầu số 4 đang chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu hoàn thành.  

Nguyễn Thủy