Đường hầm metro thứ 2 của Sài Gòn thi công tốc độ nhanh

Hầm metro thứ 2 từ ga Ba Son đến Nhà hát TP đang thi công tốc độ nhanh hơn đường hầm trước đó do các kỹ sư đã thuần thục, điều kiện thi công thuận lợi.