Đông Sài Gòn trúng dự án xã hội hóa lắp đặt 5 trụ pano

(BĐT) - Trung tâm Văn hóa Quận 2, TP.HCM vừa có quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xã hội hóa việc lắp đặt 5 trụ pano phương tiện cổ động chính trị, tuyên truyền an toàn giao thông kết hợp với quảng cáo thương mại trên địa bàn Quận 2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Dịch vụ Đông Sài Gòn. Dự án được thực hiện trên tuyến Xa lộ Hà Nội và tuyến đường Nguyễn Thị Định trên địa bàn Quận 2, TP.HCM; tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến gần 8,7 tỷ đồng (không bao gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng); loại hợp đồng BOT. Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) là 2,5 tỷ đồng/kỳ 5 năm.

Khánh Ngọc