Đồng Nai: 6 dự án trọng điểm chậm tiến độ do vướng quy hoạch

(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, do vướng ở khâu quy hoạch nên 6 dự án trọng điểm của huyện Long Thành đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. 

Trước đó, theo kế hoạch, tất cả các dự án này đều thực hiện theo hình thức đầu tư BT, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, quỹ đất để hoàn vốn cho các dự án vẫn chưa được bố trí cụ thể.

Thời gian qua, UBND huyện Long Thành đang phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia của Bộ Xây dựng xây dựng Đề án lập quy hoạch vùng huyện Long Thành. Tuy nhiên, do có sự thay đổi vị trí Chủ nhiệm Đề án khi Đề án vừa kết thúc bước nghiên cứu cơ bản, nên công tác lập quy hoạch chưa biết khi nào sẽ hoàn thành. Việc thay đổi nhân sự, theo UBND huyện Long Thành, đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Ngoài ra, theo địa phương này, tất cả quỹ đất mà nhà đầu tư đưa vào khai thác chủ yếu dùng cho đất ở và khu dân cư. Do vậy, khi nào chưa có quy hoạch thì khi đó vẫn sẽ chưa có cơ sở để duyệt các dự án.     

Văn Huyền