Điện Biên làm dự án tái định cư theo hình thức BT

(BĐT) - Ban Quản lý dự án TP. Điện Biên Phủ cho biết, hiện nay tỉnh Điện Biên đang kêu gọi nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 - TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên theo hình thức BT. 

Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 59 tỷ đồng, địa điểm thực hiện tại bản Hoong En, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Thời gian thực hiện Dự án đến hết năm 2018.

Dự án bao gồm 9 hợp phần, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ ngày 13/1/2018 - 24/1/2018.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư các hộ dân tại TP. Điện Biên Phủ nhằm phục vụ tái định cư các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng khi triển khai tuyến đường từ cầu A1 xuống cầu C4 thuộc Chương trình Phát triển đô thị miền núi phía Bắc (vốn vay Ngân hàng Thế giới). Dự án sẽ góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân sở tại; đồng thời tạo bộ mặt mới cho khu đô thị ven sông Nậm Rốm.     

Tuấn Dũng