Đề xuất cải tạo cảng Nghi Sơn theo hình thức PPP

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT).
Theo tính toán của Bộ GTVT, tổng mức đầu tư của Dự án Cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn theo hình thức PPP là 272,86 tỷ đồng. Ảnh: Gia Thành
Theo tính toán của Bộ GTVT, tổng mức đầu tư của Dự án Cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn theo hình thức PPP là 272,86 tỷ đồng. Ảnh: Gia Thành

Không thể cân đối, bố trí ngân sách nhà nước

Bộ GTVT cho biết, tuyến luồng vào khu bến tổng hợp cảng biển Nam Nghi Sơn hiện hữu chỉ kéo dài từ phao “0” đến bến số 5. Trong khi các bến số 6 và 3 Cảng tổng hợp Gang thép Nghi Sơn đã được đầu tư xây dựng cho tàu tổng hợp 30.000 DWT đầy tải và các tàu lớn hơn giảm tải chưa thể khai thác được do chưa có luồng tàu và khu quay trở đảm bảo cho cỡ tàu khai thác ra vào. Do đó, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, khai thác của các cảng đã đầu tư nói riêng và việc thúc đẩy đầu tư phát triển khu bến cảng Nam Nghi Sơn nói chung theo quy hoạch được duyệt.

Hiện nay, các tổ hợp bến (bến số 3, số 4, số 5) của Công ty CP Khoáng sản Đại Dương và các bến của Công ty CP Gang thép Nghi Sơn đã đi vào giai đoạn hoàn thành xây dựng, bến số 6 của Công ty CP Xi măng Công Thanh đang chuẩn bị đầu tư. Khi các bến cảng này đưa vào khai thác theo thiết kế thì tốc độ tăng trưởng về lượng hàng, lượt tàu thông qua cụm cảng Nghi Sơn sẽ tăng cao hơn nữa.

Theo Bộ GTVT, việc đầu tư Dự án phù hợp với quy hoạch được phê duyệt đang trở thành vấn đề cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thu hút đầu tư tại khu vực, mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà đầu tư.

Bộ GTVT cho biết, việc cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công cho dự án nêu trên theo Luật Đầu tư công trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020 là không thể, việc quyết định khởi công mới dự án trong giai đoạn này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, dự án này đáp ứng đầy đủ các điều kiện lựa chọn thực hiện theo hình thức PPP quy định tại Điều 15 Nghị định 15/2015/NĐ-CP; đồng thời, dự án này cũng có khả năng thu hút và tiếp nhận nguồn vốn thương mại và vốn góp của doanh nghiệp cảng khu vực. 

Sẽ đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư 

Bộ GTVT cho biết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Dự án Cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn theo hình thức PPP là Cục Hàng hải Việt Nam. Và để xem xét khả năng huy động vốn xã hội hóa của Dự án, Bộ GTVT đã giao cho Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức nghiên cứu lập Đề xuất Dự án để sớm triển khai thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Dự án khả thi khi thực hiện đầu tư theo hình thức PPP có sự góp vốn của doanh nghiệp. Công ty CP Gang thép Nghi Sơn đã cam kết góp 54,57 tỷ đồng để thực hiện Dự án, tương ứng 20% tổng mức đầu tư Dự án theo loại hợp đồng BLT.

Theo tính toán của Bộ GTVT, tổng mức đầu tư của Dự án là 272,86 tỷ đồng, trong đó vốn góp của doanh nghiệp cảng là 20% tổng mức đầu tư, không tính hoàn vốn cho phần vốn góp của doanh nghiệp, 80% tổng mức đầu tư còn lại (tương ứng với 218,29 tỷ đồng) sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng BLT.

Tổng khối lượng nạo vét dự kiến của Dự án khoảng 2,3 triệu m3, phương án thi công chủ yếu là sử dụng tàu hút phun kết hợp xáng cạp, sà lan vận chuyển bùn cát đến vị trí và bơm từ sà lan lên bãi chứa, có tính hiệu quả tận thu sản phẩm sau nạo vét để san lấp mặt bằng hạ tầng cảng và các công trình trong Khu kinh tế Nghi Sơn (Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã thỏa thuận vị trí đổ thải, Công ty CP Gang thép Nghi Sơn đã đồng ý tiếp nhận vật liệu nạo vét và cam kết chịu trách nhiệm đầu tư hệ thống đê bao phục vụ cho quá trình triển khai Dự án với khối lượng tối đa khoảng 2,9 triệu m3).

Thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ năm 2017 - 2023, nhà đầu tư được quyền cung cấp dịch vụ với thời hạn 5 năm, thời gian thi công nạo vét là 120 ngày. Cụ thể, nhà đầu tư thực hiện nạo vét cơ bản luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung theo quy mô được cấp có thẩm quyền được duyệt, sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư thực hiện công tác nạo vét duy tu hàng năm và được quyền cung cấp dịch vụ tổng thời hạn 5 năm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh toán cho nhà đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên cơ sở cân đối thu, chi từ nguồn thu phí bảo đảm hàng hải hàng năm và quy định tại hợp đồng dự án; hết thời hạn cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do tính chất cấp bách và nhu cầu cần thiết phải đầu tư Dự án, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư Dự án theo hình thức PPP, loại hợp đồng BLT, nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư được cân đối, bố trí từ nguồn thu phí bảo đảm hàng hải trong các năm từ 2018 - 2023.

Tuấn Dũng