Đầu tư Trường Tiểu học thị trấn Quảng Hà theo hợp đồng BLT

(BĐT) - UBND huyện Hải Hà (Quảng Ninh) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Trường Tiểu học thị trấn Quảng Hà. Theo đó, từ tháng 10/2018, sẽ chính thức lựa chọn nhà đầu tư dự án nêu trên tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 33,468 tỷ đồng. Dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước (không áp dụng sơ tuyển), phương thức lựa chọn một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hợp đồng của Dự án là xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT) với thời gian thực hiện 11 năm (trong đó, 1 năm thực hiện Dự án và 10 năm thuê dịch vụ).

 

Hải Bình