Chỉ định thầu dự án khu cơ quan và dân cư tại Hải Dương

(BĐT) - Công ty Xây dựng và vận tải Minh Thanh (TNHH) vừa được chỉ định thầu Dự án Đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tổng vốn đầu tư của Dự án (chưa bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng) là trên 82,15 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng là 64,34 tỷ đồng, chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng là 17,809 tỷ đồng. Giá trị nộp ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất là 100 triệu đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp của Dự án). Quy mô sử dụng đất của Dự án là 71.493 m2, thời gian thực hiện là 24 tháng.

Ngọc Minh